Kính sườn màu đen tối mã M-228

Phim màu đen tối. cuộn 30m x khổ 1.52m

Có thể đặt chiều dài cuộn theo yêu cầu từ 30m-600m tùy ý.

Đặt mẫu chữ in trên phim theo yêu cầu hoặc nhãn hiệu sản phẩm của LUM FILM

Zalo ngay