Tổng hợp 100 mẫu bìa Word đẹp miễn phí mới nhất – tải miễn phí

I. Các mẫu bìa Word thiết kế phù hợp

Bộ sưu tập 100 mẫu bìa Word giúp người dùng sử dụng vào các ngành nghề khác nhau như báo cáo, luận án, luận văn hay những báo cáo tài chính. Mẫu thiết kế đơn giản mà đem lại ấn tượng đầu tiền cho người xem, bạn có thể tải về máy để sử dụng và tùy chỉnh thành bản thiết kế riêng nhé.

II. Cách tải mẫu bìa word

1. Hướng dẫn nhanh

Tham khảo mẫu bìa > Nhấn vào DOWNLOAD > Nhấn biểu tượng Download phía góc phải màn hình > Chọn nơi lưu file > Nhấn vào file đã tải phía góc trái bên dưới màn hình > Show in folder > Mở mẫu bìa đã tải thành công.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn tham khảo mẫu bìa theo nhu cầu và nhấn vào DOWNLOAD.

Hoặc bạn có thể nhấn vào TẠI ĐÂY trên các mẫu để tải tất cả mẫu cho phần mẫu bìa đó.

 

Hoặc tải tất cả mẫu

Hoặc tải tất cả mẫu

Bước 2: Nhấn vào Biểu tượng Icon Download phía góc phải màn hình.

Biểu tượng tải xuống

Biểu tượng tải xuống

Bước 3: Sau đó là chọn vị trí lưu mẫu bìa và nhấn SAVE để lưu.

Chọn nơi lưu

Chọn nơi lưu

Bước 4: Sau khi tải xong thì phía góc trái bên dưới màn hình sẽ xuất hiện file tải bạn nhấn vào Biểu tượng mũi tên và nhấn Show in folder để đi đến nơi lưu mẫu bìa.

Mở mẫu bìa

Mở mẫu bìa

Bước 5: Tiếp đến là nhấn vào mẫu bìa word đã được tải thành công.

Mở mẫu trên máy tính

Mở mẫu trên máy tính

Như vậy bạn đã có thể sử dụng mẫu.

Kết quả

Kết quả

Trong trường hợp bạn không thể chỉnh sửa và có lỗi PROTECTED VIEW, thì bạn tiếp tục bằng cách nhấn vào Enable Editing để sử dụng bình thường nhé.

Lỗi không thể chỉnh sửa

Lỗi không thể chỉnh sửa

 

II. 100 MẪU BÌA Word 2021 ĐẸP mẫu bìa Word đẹp 2021 cập nhật mới nhất.

1. Mẫu bìa Word làm báo cáo

Tải tất cả mẫu bìa Word làm báo cáo 2021 đẹp TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 1

Tải mẫu bìa báo cáo số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 2

Tải mẫu bìa báo cáo số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 3

Tải mẫu bìa báo cáo số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 4

Tải mẫu bìa báo cáo số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 5

Tải mẫu bìa báo cáo số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 6

Tải mẫu bìa báo cáo số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 7

Tải mẫu bìa báo cáo số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 8

Tải mẫu bìa báo cáo số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 9

Tải mẫu bìa báo cáo số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 10

Tải mẫu bìa báo cáo số 10

2. Mẫu bìa Word 2023 đẹp

Tải tất cả mẫu bìa Word đẹp 2023 đẹp TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 1

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 2

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 3

Mẫu bìa Word 2023 đẹp mẫu số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 4

Mẫu bìa Word 2023 đẹp mẫu số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 5

Mẫu bìa Word 2023 đẹp mẫu số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 6

Mẫu bìa Word 2023 đẹp mẫu số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 7

Mẫu bìa Word 2023 đẹp mẫu số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 8

Mẫu bìa Word 2023 đẹp mẫu số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 9

Mẫu bìa Word 2023 đẹp mẫu số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 10

Mẫu bìa Word 2023 đẹp mẫu số 10

3. Mẫu bìa Word tiểu luận

Tải tất cả mẫu bìa Word làm tiểu luận TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 1

Mẫu tiểu luận số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 2

Mẫu tiểu luận số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 3

Mẫu tiểu luận số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 4

Mẫu tiểu luận số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 5

Mẫu tiểu luận số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 6

Mẫu tiểu luận số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 7

Mẫu tiểu luận số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 8

Mẫu tiểu luận số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 9

Mẫu tiểu luận số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 10

Mẫu tiểu luận số 10

4. Mẫu bìa Word luận án

Tải tất cả mẫu bìa Word làm luận án TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu 1 bìa word luận án

Mẫu 1 bìa Word luận án

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu 2 bìa word luận án

Mẫu 2 bìa Word luận án

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu 3 bìa word luận án

Mẫu 3 bìa Word luận án

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu 4 bìa word luận án

Mẫu 4 bìa Word luận án

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu 5 bìa word luận án

Mẫu 5 bìa Word luận án

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu 6 bìa word luận án

Mẫu 6 bìa Word luận án

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu 7 bìa word luận án

Mẫu 7 bìa Word luận án

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu 8 bìa word luận án

Mẫu 8 bìa Word luận án

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu 9 bìa word luận án

Mẫu 9 bìa Word luận án

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu 10 bìa word luận án

Mẫu 10 bìa Word luận án

5. Mẫu bìa Word giáo án

Tải tất cả mẫu bìa Word làm giáo án TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 1

Mẫu bìa giáo án số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 2

Mẫu bìa giáo án số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 3

Mẫu bìa giáo án số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 4

Mẫu bìa giáo án số 4

Mẫu số 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 5

Mẫu bìa giáo án số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 6

Mẫu bìa giáo án số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 7

Mẫu bìa giáo án số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 8

Mẫu bìa giáo án số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 9

Mẫu bìa giáo án số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 10

Mẫu bìa giáo án số 10

6. Mẫu bìa Word ngang 2023 đẹp

Tải tất cả mẫu bìa Word ngang 2023 đẹp TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 1

Mẫu bìa Word nằm ngang số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 2

Mẫu bìa Word nằm ngang số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 3

Mẫu bìa Word nằm ngang số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 4

Mẫu bìa Word nằm ngang số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 5

Mẫu bìa Word nằm ngang số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 6

Mẫu bìa Word nằm ngang số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 7

Mẫu bìa Word nằm ngang số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 8

Mẫu bìa Word nằm ngang số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 9

Mẫu bìa Word nằm ngang số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 10

Mẫu bìa Word nằm ngang số 10

7. Mẫu bìa Word 2023 đẹp

Tải tất cả mẫu bìa Word 2023 đẹp TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 1

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 2

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 3

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 4

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 5

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 6

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 7

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 8

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 9

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 10

Mẫu bìa Word 2023 mẫu số 10

8. Mẫu bìa Word đơn giản đẹp 2021 (100 mẫu bìa Word)

Tải tất cả mẫu bìa Word đơn giản đẹp 2021 TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 1

Mẫu bìa Word đơn giản 2023 mẫu số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 2

Mẫu bìa Word đơn giản 2023 mẫu số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 3

Mẫu bìa Word đơn giản 2023 mẫu số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 4

Mẫu bìa Word đơn giản 2023 mẫu số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 5

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 6

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 7

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 8

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 9

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 10

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 10

9. Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 mới nhất (100 mẫu bìa Word)

Tải tất cả khung bìa Word 2021 TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 1

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 2

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 3

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 4

Mẫu bìa Word độc đáo số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 5

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 6

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 7

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 8

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 9

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 10

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 10

10. Mẫu bìa Word độc đáo 2021 (100 mẫu bìa Word)

Tải tất cả mẫu bìa Word độc đáo 2021 TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 1

Mẫu bìa Word độc đáo số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 2

Mẫu bìa Word độc đáo số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 3

Mẫu bìa Word độc đáo số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 4

Mẫu bìa Word độc đáo số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 5

Mẫu bìa Word độc đáo số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 6

Mẫu bìa Word độc đáo số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 7

Mẫu bìa Word độc đáo số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 8

Mẫu bìa Word độc đáo số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 9

Mẫu bìa Word độc đáo số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 10

Mẫu bìa Word độc đáo số 10

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.